Referenser

Jag har fått ett större lugn. Även om jag inte är en stressad person så har jag lärt mig att hantera oroskänslor på ett sätt som gör att de är mycket lättare att förhålla sig till. Det är numera ännu lättare att “slå bort” oron.
Susanne Jönsson, Spirit of fashion
Bättre resultat med mindre ansträngning!
Eric, Advokat
Jag har framförallt jobbat med målbilder vilket har medfört att jag har kunnat bortse från/förhålla mig till många faktorer som tidigare har inneburit stress för mig. Jag har också utvecklat min syn på vad som skapar värde och därmed prioriterat bort för mig negativa aktiviteter.
En ny värld öppnar sig och enkla verktyg presenteras som möjliggör att avsevärt och snabbt höja sin livskvalitet på olika sätt, för våra olika behov.”
Beata Bienkowska, SL
Annika visar stort intresse, omfattande kunskap och erfarenhet samt djup och bred förståelse inom området. Samtidigt som hon är professionell bjuder hon också på sig själv och har en bra kontakt med gruppen. Hon är lugn, glad och ödmjuk. Jag tycker att Annika förkroppsligar motivation, effektivitet och arbetsglädje på bästa sätt.
Jacqueline Sulocki, Independent Marketing and Advertising Professional

Annikas yoga är som balsam för själen.

Paula Jagric, Projektledare

Kontakta mig gärna!

info(at)trimmasinnet.se

Björnvägen 14, Lidingö
Gratis parkering
Det tar 15 min kommunalt från T-centralen

——————–

Styrmansgatan 4, Stockholm
Invid Strandvägen