TRIMMASINNET UTVECKLAR FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP DÄR  VÄLMÅENDE, MOTIVATION OCH RESULTAT STÅR I CENTRUM. DET ÄR ALDRIG FÖRSENT ATT TRIMMA DITT SINNE FÖR ETT BÄTTRE LIV!

Vision

Vår vision är att hjälpa så många som möjligt till ett mer meningsfullt och välmående liv  – både på arbetet och på fritiden. Alla är unika och måste själva definiera vad som ger meningsfullhet och välmående.

Mål

Målet är att vara arbetsgivarens självklara val av leverantör för ledarutvecklingstjänster med fokus på:

  • stresshantering
  • karriärcoaching
  • personlig utveckling

Tillvägagångssätt

Genom kurser, föreläsningar, workshops och individuell handledning. lär vi dig olika vägar till balans i livet, att överkomma hinder (rädslor, fobier, tröstbeteenden) och att nå uppsatta mål d v s personlig ledarutveckling.

Exempel på utförda uppdrag