Project Description

Utveckling av ledningsgrupp under 1 års tid.

  • Vision och värderingar
  • God stresshantering för bättre hälsa & prestationer
  • Grunderna för peak performance
  • Framgångsrikt ledarskap