VI ERBJUDER OLIKA LÖSNINGAR FÖR ATT DU SKA HITTA EN METOD SOM FUNGERAR FÖR DIG.

BARA DEN METOD DU TILLÄMPAR ÄR BRA.

kvinnamedhörlurar

All träning som inte är fysisk är mental träning. Det finns många metoder som tränar dina mentala förmågor som t ex yoga, meditation, avslappning, visualisering mfl. Den integrerade mentala träningen utvecklades av fil. dr. Lars-Eric Uneståhl vid Skandinaviska Ledarhögskolan och innebär att man på ett systematiskt sätt lägger upp ett träningsprogram som innefattar att man lyssnar på inspelade träningsprogram och på så sätt utvecklar sina mentala förmågor.

Läs mer
Bosön

MediYoga är en terapeutisk yogaform som syftar till att balansera kropp och sinne samtidigt som kroppens självläkande processer stimuleras. Det tidigare namnet “Medicinsk Yoga” kommer ifrån att yogan utförs av medicinskt utbildade instruktörer samt att det bedrivs en omfattande forskning på denna yogaform.

Mediyoga används idag som ett kompletterande behandlingsverktyg på ett hundratals vårdenheter i Sverige och Norge. TrimmaSinnet har utför MediYoga i näringslivet och i Sveriges Riksdag som ett sätt att få personalen att må och fungera bättre.

MediYoga är en mjuk, långsam och djupgående form av hälsofrämjande yoga som passar alla – frisk som sjuk, ung eller gammal. Övningarna utförs liggande och sittande (på stol vid behov) och anpassas efter utövarens förmåga och kapacitet.

Läs mer
shutterstock_190906124

TrimmaSinnet utför djupgående personlighets- och beteendeanalyser enligt PTP (“People Test Person). Analysen är ett utmärkt verktyg vid rekrytering, för att se om den sökande möter behovet, vilken typ av stöd den sökande kan behöva samt vad som motiverar kandidaten.

Analysen används också vid personlig utveckling då kunder känner missnöje med sin nuvarande situation och vill vidare. Analysen bringar ofta klarhet i varför vissa situationer är svåra, enkla eller vilken typ av arbete som man passar för.

Beteendeanalyser mäter inte kunskap eller kvalité utan identifierar egenskaper och karaktärsdrag.

Läs mer
individuell handledning

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Coaching hjälper individer/grupper att:

  • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
  • Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner
  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Coaching bygger på engagemang. En förutsättning för coaching är att individen/gruppen har en vilja, lust och önskan att utvecklas. Vill du ha en förändring måste du göra en förändring.

Läs mer

Inget hinder är för stort att överkomma. Hör av dig så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att trimma ditt sinne.

KONTAKT