VI ERBJUDER OLIKA LÖSNINGAR FÖR ATT DU SKA HITTA EN METOD SOM FUNGERAR FÖR DIG.

BARA DEN METOD DU TILLÄMPAR ÄR BRA.

kvinnamedhörlurar

All träning som inte är fysisk är mental träning. Det finns många metoder som tränar dina mentala förmågor som t ex yoga, meditation, avslappning, visualisering mfl. Den integrerade mentala träningen utvecklades av fil. dr. Lars-Eric Uneståhl vid Skandinaviska Ledarhögskolan och innebär att man på ett systematiskt sätt lägger upp ett träningsprogram som innefattar att man lyssnar på inspelade träningsprogram och på så sätt utvecklar sina mentala förmågor.

Läs mer
Bosön

MediYoga är en terapeutisk yogaform som syftar till att balansera kropp och sinne samtidigt som kroppens självläkande processer stimuleras. Det tidigare namnet “Medicinsk Yoga” kommer ifrån att yogan utförs av medicinskt utbildade instruktörer samt att det bedrivs en omfattande forskning på denna yogaform.

Mediyoga används idag som ett kompletterande behandlingsverktyg på ett hundratals vårdenheter i Sverige och Norge. TrimmaSinnet har utför MediYoga i näringslivet och i Sveriges Riksdag som ett sätt att få personalen att må och fungera bättre.

MediYoga är en mjuk, långsam och djupgående form av hälsofrämjande yoga som passar alla – frisk som sjuk, ung eller gammal. Övningarna utförs liggande och sittande (på stol vid behov) och anpassas efter utövarens förmåga och kapacitet.

Läs mer
shutterstock_190906124

TrimmaSinnet utför djupgående personlighets- och beteendeanalyser enligt PTP (“People Test Person). Analysen är ett utmärkt verktyg vid rekrytering, för att se om den sökande möter behovet, vilken typ av stöd den sökande kan behöva samt vad som motiverar kandidaten.

Analysen används också vid personlig utveckling då kunder känner missnöje med sin nuvarande situation och vill vidare. Analysen bringar ofta klarhet i varför vissa situationer är svåra, enkla eller vilken typ av arbete som man passar för.

Beteendeanalyser mäter inte kunskap eller kvalité utan identifierar egenskaper och karaktärsdrag.

Läs mer
individuell handledning

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Coaching hjälper individer/grupper att:

 • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
 • Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner
 • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
 • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
 • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Coaching bygger på engagemang. En förutsättning för coaching är att individen/gruppen har en vilja, lust och önskan att utvecklas. Vill du ha en förändring måste du göra en förändring.

Läs mer

Föreläsning – Hur blir jag en bättre projektledare genom mental träning?

Projekt brukar innebära att deadlines är satta. När det blir svårt att nå deadlines är ett vanligt recept att lägga i några växlar till och köpa övertidspizza. Den lösningen är inte tillfredsställande i längden och leder ofta till motivationsproblem och ohälsa. Det är vanligt att arbetsgivare bekostar utbildning i planering, uppföljning, ledarstilar och ramverk mm. Men det är minst lika viktigt att känna till vilka faktorer om utmärker en framgångsrik, nutida ledare. Forskning på området visar entydigt vilka faktorer det är – lyckligtvis är det mentala färdigheter som vi kan träna upp. Föreläsningen både förklarar och instruerar hur du blir en framgångsrik ledare. Föreläsningen syftar till att inspirera och motivera till framgångsrikt ledarskap.

Föreläsning – Bli vän med din stress

Har du bestämt dig för att det får räcka med dålig sömn, rastlöshet, nedstämdhet, oro, ryggvärk, huvudvärk, ångest, utslag, tinnitus eller krånglande mage? Alla dessa symptom är typiska för höga stressnivåer under en längre tid. En studie vid University of Wisconsin visar att risken att dö i förväg ökar med 43% om du är mycket stressad under ett år. Men hur blir jag vän med min stress? Lösningen är inte att sluta stressa, stress är en naturlig och viktig del i våra liv.

Föreläsningen förklarar hur du går tillväga och vad som händer om du inte blir vän med din stress.

 • Hur förändra mina tankar så att stressen inte blir skadlig?
 • Stressens positiva och negativa effekter på mig?
 • Bra återhämtningstekniker!

MediYoga är en terapeutisk yogaform som syftar till att balansera kropp och sinne samtidigt som kroppens självläkande processer stimuleras. Det tidigare namnet “Medicinsk Yoga” kommer ifrån att yogan utförs av medicinskt utbildade instruktörer samt att det bedrivs en omfattande forskning på denna yogaform.

Denna yogaform är en mjuk, långsam och djupgående form av hälsofrämjande yoga som passar alla – frisk som sjuk, ung eller gammal. Övningarna utförs liggande och sittande (på stol vid behov) och anpassas efter utövarens förmåga och kapacitet.

TrimmaSinnet har utför MediYoga på Svenskt Näringsliv och i Sveriges Riksdag som ett sätt att få personalen att må och fungera bättre.

I samarbete med Bosön och Anna Sunneborn har yogan använts som en företagsaktivitet med ända upp till 90 anställda vid ett och samma tillfälle.

“Annikas yoga är som balsam för själen” Paula Jagric, projektledare

Framgångsrikt ledarskap 10 x 3h

Det är lika viktigt att träna vår mentala styrka som vår fysiska.
TrimmaSinnet för framgångsrikt ledarskap förklarar hur du tränar mentalt för att nå dit du vill och samtidigt må bra. Du kommer bekanta dig med- och träna- de fyra vetenskapligt fastlagda faktorerna för framgång och mental effektivitet. Kursen guidar dig genom den mentala träningens filosofi och principer som leder till personlig utveckling.

Vill du ha en förändring måste du göra en förändring!
Ett bra personligt ledarskap karakteriseras av:

 • motivation
 • ständig utveckling
 • möta rädslor och blockeringar
 • självmedvetenhet och livsglädje

Du erhåller verktyg och övningar för personlig utveckling med avsikten att du skapar nya vanor som säkerställer att din utveckling fortsätter livet igenom.

De principer som gäller för det personliga ledarskapet, gäller också för att leda andra.
Eftersom en viktig del av programmet är att tillämpa dina kunskaper i praktiken så anpassar du kursen till dina behov när du tränar nya färdigheter.

Programmets syfte:

 • att få upptäcka och utveckla de dolda resurser och energitillgångar, som finns inom varje människa, grupp eller organisation.
 • att få upptäcka och utveckla de dolda resurser och energitillgångar, som finns inom varje människa, grupp eller organisation.
 • att förverkliga fattade beslut om önskvärda förändringar, genom tillgång till en regelbunden och systematisk träning.

Innehåll:

 • Framgångsrikt ledarskap
 • Motivation
 • Stresshantering
 • Målanalys & Målplanering
 • Avspänd effektivitet

Orka leva din dröm – från dröm till verklighet

Nå din idealvikt

 

 

Inget hinder är för stort att överkomma. Hör av dig så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att trimma ditt sinne.

KONTAKT

Vision

Vår vision är att hjälpa så många som möjligt till ett mer meningsfullt och välmående liv  – både på arbetet och på fritiden. Alla är unika och måste själva definiera vad som ger meningsfullhet och välmående.

Mål

Målet är att vara arbetsgivarens självklara val av leverantör för ledarutvecklingstjänster med fokus på:

 • stresshantering
 • karriärcoaching
 • personlig utveckling

Tillvägagångssätt

Genom kurser, föreläsningar, workshops och individuell handledning. lär vi dig olika vägar till balans i livet, att överkomma hinder (rädslor, fobier, tröstbeteenden) och att nå uppsatta mål d v s personlig ledarutveckling.