Project Description

Föreläsning – Hur bli en bättre projektledare genom mental träning?

Projekt brukar innebära att deadlines är satta. När det blir svårt att nå deadlines är ett vanligt recept att lägga i några växlar till och köpa övertidspizza. Den lösningen är inte tillfredsställande i längden och leder till motivationsproblem och ohälsa.

Det är vanligt att arbetsgivare bekostar utbildning i planering, uppföljning, ledarstilar och ramverk mm. Men det är minst lika viktigt att känna till vilka faktorer om utmärker en framgångsrik, nutida ledare. Forskning på området visar entydigt vilka faktorer det är – lyckligtvis är det mentala färdigheter som vi kan träna upp.

Föreläsningen både förklarar och instruerar hur du blir en framgångsrik ledare. Föreläsningen syftar till att motivera ledare till att bli så bra ledare som de bara kan bli.

Föreläsning – Bli vän med din stress

Har du bestämt dig för att det får räcka med dålig sömn, rastlöshet, nedstämdhet, oro, ryggvärk, huvudvärk, ångest, utslag, tinnitus eller krånglande mage? Alla dessa symptom är typiska för höga stressnivåer under en längre tid. En studie vid University of Wisconsin visar att risken att dö i förväg ökar med 43% om du är mycket stressad under ett år. Men hur blir jag vän med min stress? Lösningen är inte att sluta stressa, stress är en naturlig och viktig del i våra liv.

Föreläsningen förklarar hur du går tillväga och vad som händer om du inte blir vän med din stress.

  • Hur förändra mina tankar så att stressen inte blir skadlig?
  • Stressens positiva och negativa effekter på mig?
  • Bra återhämtningstekniker!