Project Description

Coaching – för att snabbare komma dit du vill

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Coaching hjälper individer/grupper att:

  • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
  • Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner
  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Coaching bygger på engagemang. En förutsättning för coaching är att individen/gruppen har en vilja, lust och önskan att utvecklas. Vill du ha en förändring måste du göra en förändring.