Project Description

Det är lika viktigt att träna vår mentala styrka som vår fysiska. 

TrimmaSinnet för framgångsrikt ledarskap förklarar hur du tränar mentalt för att nå dit du vill och samtidigt må bra. Du kommer bekanta dig med- och träna- de fyra vetenskapligt fastlagda faktorerna för framgång och mental effektivitet.

Kursen guidar dig genom den mentala träningens filosofi och principer som leder till personlig utveckling.

Vill du ha en förändring måste du göra en förändring!

Ett bra personligt ledarskap karakteriseras av:
motivation
ständig utveckling
möta rädslor och blockeringar
självmedvetenhet och livsglädje

Du erhåller verktyg och övningar för personlig utveckling med avsikten att du skapar nya vanor som säkerställer att din utveckling fortsätter livet igenom.

De principer som gäller för det personliga ledarskapet, gäller också för att leda andra.

Eftersom en viktig del av kursen är att tillämpa dina kunskaper i praktiken så anpassar du kursen till dina behov när du tränar nya färdigheter.

Tidigare kursdeltagare rapporterar att kursen leder till högre välmående och bättre sömn, bättre problemlösningsförmåga och självinsikt samt bättre måluppfyllelse och relationer.

Kursens syfte är

  • att få upptäcka och utveckla de dolda resurser och energitillgångar, som finns inom varje människa, grupp eller organisation.
  • att få upptäcka och utveckla de dolda resurser och energitillgångar, som finns inom varje människa, grupp eller organisation.
  • att förverkliga fattade beslut om önskvärda förändringar, genom tillgång till en regelbunden och systematisk träning.

Innehåll

  • Framgångsrikt ledarskap
  • Motivation
  • Stresshantering
  • Målanalys & Målplanering
  • Avspänd effektivitet

Material

Kurslitteratur, självskattningsformulär och träningsprogram ingår

Omfattning

10 träffar à 2,5h

10 min daglig mental träning (minst 3 ggr i veckan)

 

Jag har fått ett större lugn. Även om jag inte är en stressad person så har jag lärt mig att hantera oroskänslor på ett sätt som gör att de är mycket lättare att förhålla sig till. Det är numera ännu lättare att “slå bort” oron.
Susanne Jönsson, Spirit of fashion
Bättre resultat med mindre ansträngning!
Eric, Advokat
Jag har framförallt jobbat med målbilder vilket har medfört att jag har kunnat bortse från/förhålla mig till många faktorer som tidigare har inneburit stress för mig. Jag har också utvecklat min syn på vad som skapar värde och därmed prioriterat bort för mig negativa aktiviteter.
En ny värld öppnar sig och enkla verktyg presenteras som möjliggör att avsevärt och snabbt höja sin livskvalitet på olika sätt, för våra olika behov.”
Beata Bienkowska, SL
Annika visar stort intresse, omfattande kunskap och erfarenhet samt djup och bred förståelse inom området. Samtidigt som hon är professionell bjuder hon också på sig själv och har en bra kontakt med gruppen. Hon är lugn, glad och ödmjuk. Jag tycker att Annika förkroppsligar motivation, effektivitet och arbetsglädje på bästa sätt.
Jacqueline Sulocki, Independent Marketing and Advertising Professional