Project Description

Personlig analys – för bättre förståelse

TrimmaSinnet utför djupgående personlighets- och beteendeanalyser enligt PTP (“People Test Person). Analysen är ett utmärkt verktyg vid rekrytering, för att se om den sökande möter behovet, vilken typ av stöd den sökande kan behöva samt vad som motiverar kandidaten.

Analysen används också vid personlig utveckling då kunder känner missnöje med sin nuvarande situation och vill vidare. Analysen bringar ofta klarhet i varför vissa situationer är svåra, enkla eller vilken typ av arbete som man passar för.

Beteendeanalyser mäter inte kunskap eller kvalité utan identifierar egenskaper och karaktärsdrag.